Forskarna: Hundägare lever länge – på grund av bättre hälsa

Ny forskning visar att hundägare minskar risken för tidig död, då hundens sällskap har hälsofördelar.
– Att vara hundägare är förknippat med 24 procents lägre risk för för tidigt död, oavsett dödsorsak, säger Caroline Kramer, en av författarna till studien, till CNN

En global analys som utförts över 70 års tid, och provat över fyra miljoner människor, visar att de som har hund minskar risken för tidig död.

Ensamhet riskfaktor för tidig död

Studien har utförts på människor i USA, Kanada, Skandinavien, Nya Zeeland och Storbritannien, och den visade även att hundar minskar risken för att personer som tidigare drabbats av stroke eller hjärtattack.

– Vi vet att ensamhet och social utanförskap är höga riskfaktorer för tidig död och vår hypotes är att ett husdjurs sällskap kan minska det. Dessutom måste ensamma ägare gå alla promenader själva och vi vet att fysisk aktivitet är en viktigt rehabilitation efter en hjärt- och kärlsjukdom, säger Tove Fall, docent i epidemiologi vid Uppsala universitet till Aftonbladet.