Tiken och uppfödaren lägger grunden för din hunds hälsa

Hundens upplevelser som valp utgör en stor del av basen för den vuxna hundens hälsa. Prenatal stress, en negativ tikeffekt och en undermålig uppväxtmiljö, riskerar att ge negativa effekter både mentalt och fysiskt. 

Det är viktigt att en uppfödare har praktiskt kunskap om hur hunduppfödning bör gå till, så att valpen får den bästa starten. Det börjar redan med att vara noggrann i valet av vilka hundar som ska bli föräldrar, säger Helena Siren, som arbetar med uppfödarfrågor vid Svenska Kennelklubben. 

Ansvarsfulla uppfödare låter den dräktiga tiken vistas i en lugn och stressfri miljö. Idag vet vi att frisättning av kortisol hos en stressad tik passerar via moderkakan till fostren och orsakar så kallad prenatal stress. När tiken upplever något obehaglig, översköljs de små valparna av en våg av stresshormon och i värsta fall vänjer sig valpens hjärna och organ vid en viss stressnivå. 

Forskningen kring hur hundar reagerar på att ha utsatts för stress under dräktigheten är fortfarande begränsad men hos andra djurslag har man till exempel sett mer ångest, mindre nyfikenhet, mer aggressivitet och sämre inlärningsförmåga. 

Även om hälften av valpens gener kommer från pappan, påverkar tiken valparna mer eftersom det är hon som präglar dem. Den så kallade tikeffekten. Förutom att vara sund och mentalt stabil, bör hon därför få de bästa förutsättningarna att ta hand om sina valpar. 

– Som valpköpare är det viktigt att träffa tiken för att se hur hon beter sig. Om tiken är lite rädd och tillbakadragen kan hon påverka valparna så att även valparna blir försiktiga, säger Helena Siren, och tillägger att det optimala vore att även träffa pappan. 

Idag vet vi att en lagom mängd stimulans är viktig för att valpen ska kunna utvecklas optimalt. De första två till tre veckorna är tikens omsorger nog och valpen ska hanteras så lite som möjligt. När socialiseringsperioden inleds vid tre-fyra veckors ålder bör valpen få utforska människor, främst uppfödaren. Studier på många djurslag visar att hantering minskar rädsla för människor och kan ha en buffereffekt på stress. 

Efter fyra veckor blir valpen allt rörligare och behöver mer yta. Hjärnan utvecklas genom att få olika intryck, i hemmiljö till exempel ljud från dammsugaren och radion. Motoriken stimuleras genom lek med föremål och att försöka krypa under eller över dem. Det här gynnar även utvecklingen av lederna. 

– En sund vuxen hund är till stor del ett resultat av arv och en trygg och berikande miljö som valp, sammanfattar Helena Siren. 

Läs mer hos Svenska Kennelklubben