Etologer är experter på djurs beteende, träning och behov

Etologer är experter på djurs beteende, träning och behov

Många djurägare söker stöd och konkret hjälp. Det kan exempelvis röra sig om hundar som har ett problematiskt beteende, hästar som är stressade eller andra djur med olika typer av beteendeproblematik.

En etolog är utbildad inom djurs beteende och kan hjälpa djurägare med bland annat rådgivning, träning, berikning och annat som kan förbättra djurets mående och fördjupa relationen mellan djurägare och djur.

Etologi är läran om djurs beteende och orsakerna till dem. Etologer är universitetsutbildade specialister på djurs beteende som jobbar förebyggande och åtgärdande med olika djurarter.

Bild: Victoria Källström

Vid en beteendeutredning tar etologen hänsyn till många biologiska aspekter vilket ger ett unikt helhetsperspektiv till varför ett djur gör som det gör. Etolog.se samlar yrkesverksamma etologer och erbjuder t.ex. konsultationer, utbildningar och föreläsningar.  

Identifierar grundorsakerna till djurs beteende

–Vårt arbete utgår från en vetenskaplig grund, vi har en gedigen kunskapsbas som innebär att vi kan göra en helhetsbedömning av grundorsakerna till ett djurs beteende. Många djurägare söker sig till oss för att deras djur har någon form av beteende som gör det svårt för dem att fungera i vardagen. Det kan exempelvis vara hundar eller katter som är rädda och osäkra, hästar som är stressade eller hundar som har ett aggressivt och utåtagerande beteende, säger Emelie Deboussard, som är etolog och driver etolog.se, där djurägare kan få kontakt med etologer i hela landet.

Bild: Victoria Källström

–Det är viktigt att djuret är utrett av en veterinär innan det kommer till oss. I vissa fall kan ett avvikande beteende orsakas av smärtproblematik. Det är därför bra att utesluta den orsaken innan man tar hjälp av en etolog. Ibland samarbetar vi med veterinärer som genomför medicinsk behandling medan vi jobbar med djurets beteendemönster, säger Ann-Sofie Sandell, etolog. 

Fler djurägare anlitar etologer

På senare år har allt fler djurägare insett värdet och nyttan av att ta hjälp av etolog för att bättre förstå sitt djur och känna sig trygga som djurägare.

Bild: Victoria Källström

Många etologer erbjuder kurser och utbildningar som möjliggör en bättre och fördjupad relation mellan djur och dess ägare. Det kan exempelvis handla om utbildningar som rustar hundägare inför det första året med en ny valp.

Text: Annika Wihlborg