DNA-tester ger svar på frågor om rastillhörighet och sjukdomsanlag

Allt fler hund- och kattägare upptäcker fördelarna med att genomföra ett DNA-test på sitt husdjur.

DNA-tester kan bland annat användas till att kartlägga vilken eller vilka raser en hund tillhör och vilka ärftliga sjukdomar hunden eller katten har anlag för. DNA-tester kan även ge svar på frågor som gör det lättare att förstå och uppfylla sitt djurs behov.

–Vi har nyligen inlett ett samarbete med ett österrikiskt laboratorium som erbjuder omfattande DNA-analyser för bland annat hund och katt. De populära DNA-testerna DogCheck och CatCheck kartlägger hundens respektive kattens genetiska sjukdomar och egenskaper. Våra analyser för hundar kartlägger 175 respektive 250 faktorer, medan analyserna för katt kartlägger 75 faktorer, säger Sophie Erlandsson på MYDNA®vet, som erbjuder olika typer av DNA-tester för hund, katt, häst och fågel.

Trygghet att kartlägga genetiska sjukdomar

Sophie har också noterat ett ökat intresse bland hund- och kattägare för att kartlägga genetiska sjukdomar genom DNA-tester. För många är det också en trygghet att veta vilka genetiska sjukdomar hunden eller katten kan komma att drabbas av senare i livet.

Genom att utföra ett sådant DNA-test på sitt husdjur kan man förebygga vissa sjukdomar eller upptäcka en eventuell sjukdom redan på ett tidigt stadium, säger Sophie Erlandsson.

Ger klarhet kring hundens rastillhörighet

Ett annat populärt DNA-test är Blandrastestet som ger klarhet i vilken eller vilka raser en hund tillhör. Det österrikiska laboratorium som MYDNA®vet samarbetar med, har drygt 350 hundraser och typer i sin databas, vilket täcker in merparten av de vanligast förekommande hundraserna i Europa.

– Hundägare som exempelvis adopterar en hund från ett hundstall eller som väljer att köpa en blandrashund kan få veta vilken eller vilka raser hunden tillhör. Med denna kunskap får man ofta en bättre förståelse för hundens beteende och aktivitetsbehov, säger Sophie Erlandsson.

Bild: Privat

En hundägare som gjorde ett blandrastest via oss hade köpt en valp som hon fått veta var en blandning mellan Pomeranian och Chihuahua, en så kallad Pomchi. Hundägaren var dock tveksam och efter att ha genomfört ett DNA-test visade det sig att valpen i själva verket var en blandning mellan Pomeranian och Chinese Crested.

Svensk support viktig

Utöver Blandrastestet och paketlösningarna DogCheck och CatCheck erbjuder MYDNA®vet enskilda egenskap- och sjukdomstester samt faderskapstest för hund, katt och häst.

Bild: Shutterstock

–Vi är ett expansivt företag som är öppna för att inleda nya samarbeten med laboratorier runtom i världen. Vår ambition är att kunna erbjuda de DNA-tester som djurägare och uppfödare efterfrågar. Och naturligtvis med svensk support, säger Sophie Erlandsson.

Text: Annika Wihlborg