Den bästa djurhälsan skapar vi tillsammans

En av pandemins positiva effekter har varit att allt fler väljer att skaffa husdjur. Det är fantastiskt att så många svenskar har insett att husdjur ökar vår livsglädje och därför skaffat sällskapsdjur. Tyvärr betyder det också att fler djur än någonsin behöver vård – både akut och förebyggande.

Brist på legitimerad personal

Sverige har en djursjukvård i världsklass men det hot som ändå finns på en i övrigt klar himmel är det stora rekryteringsbehovet. I en perfekt värld skulle det inte utgöra ett problem, men i Sverige råder idag en stor brist på legitimerad personal, dvs veterinärer och djursjukskötare.

Mer än hälften av alla veterinärer som tar ut sin legitimation årligen har idag en utbildning från ett annat land än Sverige. Det innebär att vi helt förlitar oss på att andra länder utbildar för den svenska marknaden.

Tack och lov har regeringen äntligen lyssnat på djursjukvårdsbranschen och tillsatt ökade medel för en successiv utbyggnad av utbildningsplatser till både veterinär och djursjukskötare.

Men det kommer inte att räcka. Att utbilda sig till veterinär tar 5,5 år, så vi står inför en lång period med fortsatt brist. En brist som kan påverka både personal inom djursjukvården och ditt djur.

Johan Wiklund, ordförande Svensk Djursjukvård. Bild: Terese Brandwold

Konsekvenser för djurägare

Den här bristen på personal kan för dig som djurägare innebära begränsade öppettider på kliniker och djursjukhus, särskilt under sommaren och helger.

Det i sin tur kan skapa vårdköer, precis som de vi ser i humanvården, och det leder definitivt till en stor press på dem som är i tjänst. Klinikernas medarbetare får ofta utstå hård press, och i vissa fall även hot, från både enskilda individer och större grupperingar på sociala medier.

Det här är ett växande arbetsmiljöproblem för djursjukvårdsbranschen och något som måste upphöra. Att jobba inom svensk djursjukvård ska inte vara förenat med rädsla och oro, utan med stolthet och glädje.

Tillsammans skapar vi en bättre djurhälsa

Vårt allra viktigaste medskick till dig som djurägare är att bara åka till akuten när ditt djur är akut sjukt. Kan det vänta tills nästa dag, undvik då att åka in på kvällen.

Planera ditt husdjurs vård så långt det är möjligt. Ofta går det att ringa kliniken och få hjälp att göra en bedömning över telefon.

Det du kan vara säker på är att djurhälsopersonalen kommer att göra sitt yttersta för ditt djur. Vår organisation kommer att fortsätta jobba hårt för att djursjukvården har all personal den behöver och rätt förutsättningar att hjälpa dig och ditt djur.

Vi behöver alla hjälpas åt för att skapa en hållbar djursjukvård – för alla djurs bästa.

Johan Wiklund,
Ordförande Svensk Djursjukvård