FOTO: TT Nyhetsbyrån/Shutterstock

Polisens besked: Vi vill inte ta hand om bortsprungna hundar och katter

I Ekots lördagsintervju beklagar sig nu rikspolischefen Anders Thornberg över att polisen behöver ta hand om fyllerister och bortsprungna katter eller hundar. Det bör någon annan kunna göra, menar han.
– Jag tycker att man borde se över och använda polisen till att bekämpa brott. Jag är förvånad över hur mycket vi gör som inte tillhör kärnverksamheten, säger Anders Thornberg till Ekot.

Katt

Polisen har inte bara i uppgift att bekämpa brott utan också att ta hand om fyllerister och bortsprungna djur. Alla dessa sociala uppgifter tar både tid och resurser i anspråk, på en redan pressad organisation, menar Anders Thornberg. Nu vill han lyfta frågan om polisen verkligen bör ägna sig åt detta.

”Bortsprungna hundar och katter är inget brott”

I Ekots lördagsintervju frågar sig rikspolischefen om det är lämpligt att polisen ska ta hand om bortsprungna hundar och katter. Det vore kanske bättre om man lämnade över ansvaret till någon annan.

Detta skulle ge polisen större möjligheter att bekämpa brott, menar han.
– Ja, jag är på en myndighet som ska bekämpa brott egentligen. Så egentligen är frågan om det är jag som ska säga det. Men det borde kanske beslutsfattare och andra fundera på, hur man fördelar resurserna i samhället. Om man vill ha högre polisnärvaro, om man vill ha högre brottsbekämpning, säger han till Ekot.

Förklaring till de nedåtgående siffrorna

Enligt polischefen har de nedåtgående siffrorna i uppklarade brott delvis att göra med att polisen måste ägna tid åt sociala uppgifter såsom att frihetsberöva fyllerister och ta hand om bortsprungna djur.
– Vi tar hand om bortsprungna hundar och katter. Vi tar hand om 60 000 människor som är berusade varje år, och som inte kan ta hand om sig själva, och låser in dem i en poliscell. De har inte begått något brott över huvud taget, säger rikspolischefen.