GLÄDJEBESKEDET: Nu ska katternas status höjas – hårdare krav på kattägare

Nu ska inga fler katter råka illa ut.

En ny utredning tar fram flera åtgärder för att utöka skyddet för katter – bland annat genom skärpta krav på kattägare.

I den färska utredningen, som nu ska ut på remiss innan regeringen tar vidare beslut om det ska resultera i ett lagförslag, tas ett antal åtgärder fram för att katter ska få utökat skydd.

I utredningen ställs hårdare krav på kattägare och dess åtaganden. Något som enligt utredningen kommer förändra inställningen till katter och höja deras status.

Man ska inte få ha katt om man inte har resurser att ta hand om den. Man måste ta ansvar för katten, bland annat genom obligatorisk märkning och registrering hos Jordbruksverket. Dessutom ska djurskyddet stärkas för katter.

”Det är bra och säkerställer en god välfärd för djuren i Sverige. Den här utredningen är en del i regeringens fortsatta arbete med djurskyddet och jag ser fram emot att ta del av berörda myndigheters, organisationers och andra intressenters synpunkter på utredningen”, skriver landsbygdsminister Jennie Nilsson (S), enligt TT.