16 katter var utan mat och vatten – istället åkte ägarna på semester

16 katter i Skåne var utan mat och vatten – istället åkte ägarna på semester

Länsstyrelsen har omhändertagit 16 stycken katter i Svalöv kommun i Skåne, enligt Lokaltidningen.

Detta eftersom de varken fick mat eller vatten. Ägarna åkte istället på semester.

En anmälan om bristande djurhållning inkom till Länsstyrelsen i Skåne den 5 juni. På en adress i Svalövs kommun ska det ha funnits 16 katter som inte fick tillsyn, kärlek eller mat eller vatten, enligt Lokaltidningen.

Ägarna var på semester

Djurägarna hade istället rest i väg och lämnat sina 16 katter utan uppsyn.

Ägarna ska ha uppgett att de ”inte har någon som kan ta hand om katterna tills de är åter från semestern”. Därför beslutade länsstyrelsen om ett omedelbart omhändertagande från den 13 juni eftersom det inte fanns någon sannolikhet att problemet skulle komma att lösas på annat sätt.

Katterna var övergivna och fick ingen mat

Katterna var klassade som ”övergivna” och utan tillgång till mat och vatten. Deras liv var på spel.

Enligt 9 kapitlet, 6 paragrafen i djurskyddslagen omhändertog därför länsstyrelsen katterna med anledning för deras hälsa. Riskerna för deras välmående var akut och beslutet gällde omedelbart.

Nu är katterna omhändertagna hos länsstyrelsen och i trygghet.

Hur kan man göra så här mot sina katter? Sprid gärna detta vidare för att upplysa alla djurägare om att skaffa djurvakt innan man åker i väg.