Historiskt beslut: Svenska cirkusen slutar använda djur i sina förställningar

Svenska Cirkus Brazil Jack ska helt sluta använda djur i sina förställningar – ett historiskt beslut.

– Att sluta med djur är något vi har tänkt på under lång tid och därför har vi fasat ut djuren under flera års tid för att nu blir helt djurfria, säger Trolle Rhodin, cirkusdirektör på Brazil Jack till Djurens Rätt.

Djur på cirkus har länge varit ett omdebatterat ämne. Newsner och Djurens Rätt drev 2015 kampanjen #IntePåCirkus för att övertyga regeringen om att förbjuda vilda djur på svenska cirkusar. 155 000 namnunderskrifter samlades in och det var tydligt att svenska folket fått nog av djurplågeri i samband med cirkus.

För bara några veckor sedan presenterade äntligen regeringen ett förslag på en ny djurskyddslag som förbjuder cirkusar att använda sig av elefanter och sjölejon. Ett stort och viktigt steg, även om vi helst sett att alla vilda djur förbjöds på cirkus.

Tar bort djuren helt

Men Cirkus Brazil Jack väljer nu att ta steget ännu längre och tar bort alla djur, även tamdjur, från sina cirkusar, skriver Djurens Rätt. De meddelar att de kommer vara helt djurfria från säsongen 2018.

– Cirkus Brazil Jack är Sveriges äldsta cirkus och vi har alltid anpassat oss till tiden. Att sluta med djur är något vi har tänkt på under lång tid och därför har vi fasat ut djuren under flera års tid för att nu blir helt djurfria, säger Trolle Rhodin, cirkusdirektör på Brazil Jack.

Jag kan inte annat än applådera åt detta beslut! Jag har altid varit tveksam mot cirkus just för att det är så många djur som kan fara illa när de tränas för sina konster. Nu hoppas jag att fler cirkusar tar efter detta beslut.

Värnar du också om djuren? Välj då underhållning där inga djur utnyttjas!