Val av säker hundbur

Allt fler blir hundägare och som nybliven sådan uppstår många frågor, bland annat hur man på säkraste sätt transporterar sin hund i bilen. 

Lagen tydlig 

Det är enligt svensk lag förbjudet att ha hunden lös i bilen. Därför är det viktigt att ta reda på vilka alternativ som finns. Svenska MIMsafe är världsledande med sina krocktestade hundburar där Gert Olofsson är vd. 

– Vi krocktestar alla våra produkter precis som bilar testas, det vill säga i 50 kilometer i timmen. Detta gör vi hos oberoende RISE, Research Institutes of Sweden i Borås. Dessutom krocktestar vi våra produkter i den miljö de ska användas i, alltså i en bil. Det gör att vi kan tala om för våra kunder vad som händer med hunden, passagerarna och övrig last vid en kollision. 

MIMsafes VarioCage räddade hundarna vid en höghastighetskollision. Bild: Nadja Andersson.

Deformationszoner 

Det ligger mycket forskning och utveckling bakom MIMsafes hundburar. Bland annat har ingenjörer med expertis inom krockforskning varit en avgörande faktor. 

Modellen VarioCage är MIMsafes storsäljare. Den är byggd för att ställas i bagageutrymmet tryckt mot baksätets ryggstöd. Denna bur är dessutom utvecklad för att skydda de passagerare som sitter i baksätet. 

Krocktest av en VarioCage hos RISE. Bild: RISE

– Buren har inbyggda deformationszoner. Den är tillverkad i mjuk plåt och med teleskoprörsteknik som tar upp den energi som skapas vid en kollision. Det innebär att hunden sitter säkert liksom baksätespassagerarna som inte behöver få delar av buren i nacken eller i ryggen. På så vis undviker vi också allvarliga Whiplash-skador, framför allt vid en kollision bakifrån, berättar Gert Olofsson. 

MIMsafes VarioCage är den enda buren på världsmarknaden som klarar kollisioner från alla håll; framifrån, bakifrån, från sidan och om bilen skulle volta.

En kollision bakifrån kan även ställa till det genom att bagageluckan blir tillknycklad och inte går att öppna, men med hjälp av en nödlucka på burens baksida kan hunden tas ut inifrån bilen. 

En myt 

Många tror att ju hårdare en bur är desto säkrare är den. Det är dock en myt som bygger på okunskap menar Gert Olofsson. 

– Med våra burar visar vi att det är precis tvärtom. Med den mjukare plåten vi använder tillsammans med teleskoprörstekniken, fångas hunden upp vid en kollision då plåten sviktar och böjer sig. Samtidigt agerar teleskoprören tillsammans med golv och tak och fångar upp den energi som uppstår vid en kollision och trycker ihop buren vilket gör att utrymmet för hunden minskar och därmed också skaderiskerna. 

Läs mer om MIMsafes produkter på www.mimsafe.com

Text: MIMsafe