Förhindra parasiter, mask och fästingar

– Det är så gott som oundvikligt för valpar och kattungar att smittas med parasitsjukdomar. De får dem nämligen via sin mamma. I uppfödarmiljön är det många djur i blandade åldrar, på en begränsad yta vilket gynnar smittspridning. Var inte orolig, för det finns bra receptfria behandlingar att tillgå, säger veterinär Ulrika Forshell.

Foto: Krista Mangulsone

Parasiterna hittar alltid olika mekanismer för överlevnad. Katter och hundar fortsätter därför att infekteras under hela sin levnad. Spolmaskar är vanligt förekommande hos unga djur, framför allt valpar, som är de mest utsatta.

Hundvalpen smittas av tiken under dräktigheten innan de föds, eller via mjölken efter födseln. De kan till och med riskera att dö vid kraftiga infektioner. Katter som jagar kommer att återinfekteras på samma sätt som jakthundar som rör sig i skog och mark.

Alla djur visar inte tydliga tecken på smitta, men små katt- och hundvalpar kan vara bukiga och kräkas upp eller bajsa ut spolmask. En bra behandlingsregim som tar hand om både band- och spolmaskar hos hundar och katter är därför att rekommendera, menar Ulrika.

Foto: Elanco

Obehagliga fästingar

– Fästingar är obehagliga både för hundar och katter. Djuret gör allt för att få bort dem. Om man har djuret nära sig, i möbler till exempel, kan de även krypa över till människan. Därför är det viktigt att skydda sitt djur mot fästingar. Det kan rekommenderas att använda ett fästingmedel, som både behandlar de fästingar som redan sitter i djurets päls och förebygger nya fästingangrepp.

Text: Susanne De Mello

Tips & råd hur du handskas med parasiter, fästingar och maskar
  • Tänk på att fästingar är ständigt aktiva så länge temperaturen håller sig kring 5°C eller över.
  • Ta för vana att titta igenom pälsen regelbundet.
  • Avmaska din hund- eller kattunge efter flytten från sin uppfödare och upprepa 1 till 2 gånger därefter. Ditt husdjur behöver sedan regelbunden avmaskning efter behov för att upprätthålla god hälsa.
  • Om du har din hund på hunddagis kan du behandla den oftare mot mask eftersom hunden träffar många andra hundar och vistas på en begränsad yta.
  • Var inte rädd för att avmaska ditt husdjur, då de behöver avmaskas efter behov speciellt vid mycket utomhusvistelse i skog och mark. Det finns receptfria medel att tillgå.
  • Kontrollera vart ditt djur kommer ifrån. Se till att köpa djuret från en uppfödare där du får träffa båda föräldrarna och syskonen.
  • Om du reser utomlands med ditt djur, se till att kontrollera det för utvärtes parasiter vid hemkomst och avmaska. Många resmål innebär risker för exotiska parasitburna sjukdomar, så undersök ditt resmål innan avfärd.