Nya lagen: Här totalförbjuds vilda djur på cirkus

Nya lagen: Här totalförbjuds vilda djur på cirkus

Länge har det varit diskussioner kring om vilda djur ska vara en del av cirkus.

Nu har äntligen en ny lag trätt i kraft där vilda djur totalförbjuds – i England.

 

Förslaget togs upp redan 2011 men diskussionerna har varit många.

Då skulle lagen om att totalförbjuda vilda djur i England träda i kraft 2015 men blev framskjuten.

Nu ska äntligen lagen träda i kraft från och med nästa år, det rapporterar Eurogroup for animals.

Under åren har det rapporterat kring djur som farit illa både fysiskt och psykiskt på cirkusar, vilket gjort att flera debatter har förts just kring hurvida ett förbud ska ske.

I Sverige ännu lagligt att ha vilda djur på cirkus

Men även om det är England och inte Sverige, så kanske det finns ett hopp för att vårt land hänger på förbudet.

Dock är Sverige en av länderna i EU och där finns det inga lagar som förbjuder användning av vilda djur på cirkus. Dock finns det vissa restriktioner.

Den 1 januari i år trädde en ny lag i kraft i Sverige som förbjuder sjölejon och elefanter på cirkus. Men att använda sig av andra djur är fortfarande tillåtet, det skriver Aftonbladet.

Nu hoppas vi verkligen att Sverige hänger på England med det nya förbudet! Inga djur ska lida på cirkus!