Honung behandlar hästens sår

Efter en lång vinter fylls nu hagarna av glada hästar. Men leriga hagar och den ökade interaktionen med andra hästar kan innebära bekymmer. Inte sällan får hästen sårinfektioner på sina karleder på grund av fukt. En behandling som har visat sig vara effektiv för att läka sår är medicinsk honung. 

En fuktig miljö ger grogrund för de hudinfektioner som drabbar hästar. Men inte bara våta marker ökar risken för mugg, det vill säga sårskorpor och vätskande sår på hästens karleder.

Att släppa hästar ihop innebär alltid en risk för skador, som bett eller sparkar. Likaså kan taggtrådsstängsel eller trästaket med utstickande spikar utgöra en fara för hästen.   

Se upp med infekterade sår 

När hudens skyddsbarriär skadas innebär det en inkörsport för bakterier som på så sätt orsakar infektion. Det är när såret har blivit infekterat av bakterier som det kan bli besvärligt. Då gäller det att snabbt behandla såret. 

Medicinsk honung som dunderkur 

Är olyckan framme ska såret alltid rengöras. Om det rör sig om ett lindrigt sår som inte kräver veterinärvård kan det vara klokt att applicera en antibakteriell lösning, t ex klorhexidinlösning, och därefter en medicinsk honung som främjar sårläkningen.

På marknaden finns en steril medicinsk honung med stark osmotisk effekt som verkar lindrande och läkande. Den osmotiska effekten förhindrar bakteriell tillväxt. När salvan/gelen appliceras på ett sår drar den till sig sårvätska från den omgivande vävnaden.

Genom detta skapas en fuktig sårläkningsmiljö. Den fuktiga miljön stimulerar sårläkningsprocessen, underlättar upplösningen av död vävnad och stimulerar tillväxten av nya hudceller.  

Rekommenderad produkt 

Ledande veterinärer vid Sveriges lantbruksuniversitet jobbade redan för ett tiotal år sedan med travhästar i Stig H Johanssons stall för att rekommendera åtgärder vid karledsbekymmer. Produkten L-Mesitran® var en av rekommendationerna. 

L-Mesitran® kan användas på alla typer av sår och hudskador hos djur inklusive infekterade sår. Det har visat sig att L-Mesitran® varit speciellt lämplig att använda på hästar med karledsproblem ”mugg”. L-Mesitran® är en CE-registrerad produkt och kan även användas av vuxna och barn.

L-Mesitran® finns hos följande återförsäljare:

Apotea

Swevet

Djurfarmacia

Vid sår hos hästar, använd L-Mesitran® så här: 

  • Rengör såret med rent vatten eller klorhexidinlösning. 
  • Stryk på ett tunt lager L-Mesitran®. 
  • Täck vid behov med en steril kompress eller liknande. 
  • Upprepa behandlingen en gång per dag tills såret är läkt. 

L-Mesitran® kommer som Salva och Soft Gel. Salvan finns i tub om 20 och 50 g. Soft Gel finns i tub om 15, 50 eller 250 g.  

Ulrika Fallenius