En app för ökad trygghet

Den tekniska utvecklingen kommer många till gagn, nu även djurägare. Det som tidigare har inneburit onödiga resor och lång väntetid har blivit lättare med en digital app för veterinärvårdsrådgivning som Agria Vårdguide.

Många djurägare har haft stor hjälp av appen under corona och användandet ökar ständigt. Djurägaren får digital veterinärvårdrådgivning genom att chatta med veterinären, som också kan se djuret på skärmen.

Bild: Agria

Liknande appar har funnits för människor länge och nu har turen kommit till husdjuren. Appen ersätter inte den fysiska undersökningen, men den kan fungera som ett bra komplement.

– Veterinären gör en första bedömning av djurets behov och du får sedan en rekommendation om du behöver åka in akut till en fysisk klinik, boka en veterinärtid nästa vardag eller om du själv kan vårda djuret i hemmet, säger Agnes Fabricius, vd i Agria Djurförsäkring.

Alltid tillgängliga

Under förra sommaren var det veterinärbrist och många joursjukhus fick stänga ner nattetid. Agria Vårdguide gjorde tvärtom och öppnade tjänsten dygnet runt för att hjälpa djurägare och avlasta veterinärklinikerna.

– Tjänsten fungerar också som en avlastning för klinikerna eftersom vi kan hjälpa till att sålla vilka djur som har störst behov av akut vård eller vilka som kan boka en senare tid. På många orter är det en lång resa till veterinären och då är en första digital bedömning perfekt för många djurägare.

Appen innebär också positiva tids- och miljöaspekter då många bilresor kan sparas.

– Vi ser att användningen ökar, allt fler förstår att det är ett bra alternativ för vissa skador och sjukdomar. 

Specialiserade veterinärer

Tjänsten erbjuder specialiserade veterinärer för hund, katt, häst, smådjur, exotiska djur och lantbruksdjur. Andra uppskattade funktioner i appen är beteendeträning och rådgivning för hunduppfödare.

Agnes Fabricius, VD, Agria Djurförsäkring. Bild: Agria

– Jag vill verkligen rekommendera alla djurägare att ladda ner appen och registrera sina djur i god tid, för att det ska bli så enkelt som möjligt när olyckan är framme. Då får du snabbare hjälp när du behöver, säger Agnes Fabricius.

Text: Fredrik Söderlund